WooCommerce: Korrekt mva beregning

Det er viktig å ha riktige merverdi-innstillinger i WooCommerce fordi Pairy rapporterer tilbake med bokføringsfeil. I følgende artikkel får du svar på hva du bør være oppmerksom på.

Innholdsfortegnelse 

 • Aktivering av mva
 • Bruken av 2 desimaler
 • Inntasting av priser inkl. / ekskl. mva
 • Salg til utlandet
 • Salg til utlandet (B2C v B2B)
 • WooCommerce mva guide (offisiell)

 

Aktivering av mva beregning 

I WooCommerce får du tilgang til innstillingene dine ved å trykke på «WooCommerce -> Innstillinger» i adminpanelet.

Først og fremst er det viktig at du setter hake på «Aktiver mva og mva-beregninger» under fanen «Generelt».

Husk å velge de innstillingene som stemmer overens med butikkens formål. 

 

Bruken av 2 desimaler 

Videre er det viktig at du stiller inn antallet desimaler korrekt. Vanligvis opererer diverse regnskapssystemer med 2 desimaler. Det er derfor viktig at antallet av desimaler er satt til «2» (se illustrasjon nedenfor – nederste felt).

Bemerk at en endring av denne verdien kan ha påvirkning på butikkens visning av desimaler. Det kan være at denne verdien er satt til «0» dersom det opereres med «hele» priser i butikken din. Endres antallet av desimaler fra 0 til 2, vil disse typisk stå med desimaler på produktkort- og oversikt mm. 

Kontakt den ansvarlige for nettbutikken såfremt det oppstår problemer i forbindelse med dette. Det er mulig å skjule desimaler i visningen i nettbutikken selv om denne verdien er satt til «2». 

 

Inntasting av priser inkl. / ekskl. mva 

Under WooCommerce -> Innstillinger -> mva, kan du stille inn hvorvidt prisene du taster inn på produktene skal være inklusiv eller eksklusiv mva.

 

Standard avgiftsats

Salg til innlandet er vanligvis 25%

 

Selger du til andre land enn Norge? 

Hvis du selger til andre land enn Norge er det viktig at du bruker riktige mva regler for de spesifikke landene og sonene du selger til. Dette gjøres under punktene for satser. I illustrasjonen nedenfor ser du «Standardsatser», «Reduced Rate satser» og «Zero Rate satser».

Det er viktig at du husker å huke av i boksen for leveranse, som vist i illustrasjonen nedenfor, da leveranse typisk er mva pliktig.

 

Dersom du endrer innstillingene for mva er det viktig å vite at disse endringene kun gjelder fremover. Du kan altså ikke justere eventuelle tidligere ordre da kunden allerede har mottatt ordrebekreftelse på disse, og ordren betraktes som «lukket».

 

B2B (Business-2-Business) og privatsalg til utlandet 

Der det vanligvis er norsk mva på salg til privatpersoner i utlandet, gjelder ikke de samme reglene for salg til utenlandske næringsvirksomheter eller offentlig virksomheter. De er i utganspunktet merverdiavgiftspliktig, men med en nullsats som vil si at du får en fradragsrett for kostnader til mva i forbindelse med salg til utlandet. Vær oppmerksom på unntak, samtsærlige omstendigheter som må være oppfylt i forbindelse med fradragsretten, eksempelvis leveringsvilkår. Les mer på skatteetaten her.

I WooCommerce har du i utganspunktet ikke muligheten til å angi forskjellige mva satser for privatkunder og salg til bedrifter. Dette kan gi noen lovmessige utfordringer da det som nevnt må kreves mva ved salg til private i utlandet, men ikke ved salg til B2B-kunder.

Overstående problemstilling kan likevel løses med eksempelvis denne plugin´en. Plugin´en validerer en rekke parametre, eksempelvis mva-nummer, som skal være gyldig for at en bedrift skal være fritatt for mva i i utlandet (nullsats).

 

Mva guide til WooCommerce 

WooCommerce har utgitt sin egen guide til oppsett av mva. Vi anbefaler at du tar en titt på den om du fortsetter å ha problemer – eller ikke fikk et godt nok svar i denne guiden. Du finner guiden her.

Hjelp
Resultater
Kontakt oss

  Dit navn (valgfrit)

  Din E-mail

  Din besked

  Vedhæft fil

  Takk for din henvendelse.
  Meldingen er nå sendt.
  Vi hjelper deg så snart som mulig