Få flere salg i nettbutikken din med Call-to-Actions – 10 tips for å skrive gode CTAer

Få flere salg i nettbutikken din med Call-to-Actions – 10 tips for å skrive gode CTAer

Call-to-Action (CTA) kan være en viktig faktor i markedsføringsstrategien din, og det er gode grunner til å implementere det i nettbutikken din, på hjemmesiden din, i nyhetsbrev eller andre steder der du føler det kan gi verdi.

Les videre, der vi forklarer deg hva Call-to-Action er, og samtidig gjør et forsøk på å veilede deg til hvordan du kan skrive en god og effektiv Call-to-Action og hva som er viktig å ta med i vurderingene dine.

Vi håper du har lyst til å fortsette å lese.

First thing first: Hva er Call-to-Action, og hvordan brukes det?

Call-to-Action betyr, direkte oversatt, ‘oppfordre til handling’, og det er også det det dreier seg om. Det er den siste oppfordringen du gir de besøkende til å utføre en bestemt handling før de forlater nettbutikken din, hjemmesiden din mm. Derfor er det en god idé å være litt ekstra grundig og kreativ når du skal skrive en god og effektiv CTA.

Forskjellige typer CTA

Som nevnt, er Call-to-Action en metode som skal få folk til å handle etter akkurat det du vil at de skal handle etter. Det finnes flere forskjellige Call-to-Action-typer, og de skiller seg fra hverandre i handlingen man ønsker at kunden skal foreta. Her er det viktig å bruke de som gir deg mest verdi, og det det skal gjøre.

Noen eksempler på CTAer kan være:

 1. «Kjøp nå»
 2. «Handle nå»
 3. «Les mer»
 4. «Prøv gratis»
 5. «Meld deg på og få 20%»
 6. «Kontakt oss»

Under går vi inn på noen av eksemplene nevnt over.

Kjøp nå-CTA

«Kjøp nå» er en enkel og effektiv CTA, og som navnet tilsier, en handling der du ønsker å oppfordre de besøkende til å gjennomføre et kjøp. Denne typen er derfor også den mest aggressive av alle CTA-typene. Med en «kjøp nå»-CTA er det viktig å sørge for at denne både appellerer og relateres til den besøkendes ønsker og behov, slik at det faktisk overbeviser dem om å kjøpe produktet ditt.

En «kjøp nå»-CTA trenger ikke nødvendigvis inneholde ordet «kjøp». Det som ligger i det, er at man oppfordrer den besøkende til å foreta en handling. Derfor kan «kjøp nå»-CTAen godt også lyde «legg til i handlekurv», «legg til i kurv» eller «gå til kassen».

I eksemplet under har Bahne brukt en «kjøp nå»-CTA ved å oppfordre de besøkende til å legge en vare i kurven. De har plassert CTA-knappen tydelig på produktsiden, sånn at den besøkende lett får øye på den og kan klikke på den. Når den besøkende deretter klikker på CTA-knappen legges varen til i kurven, og prosessen med å gjennomføre et kjøp er slik strømlinjeformet og enkelt for kunden.

En av de største fordelene ved å bruke en «kjøp nå»-CTA er at det er en direkte og tydelig oppfordring til handling, hvilket kan øke konverteringsraten. Denne typen CTA-knapp er spesielt effektiv når den kombineres med en sterk og relevant produktbeskrivelse, tydelige produktbilder og en enkel og rask kjøpsprosess.

Handle nå-CTA

«Handle nå» er av litt mildere karakter enn alternativet over. Her har du mulighet til å henvende deg til personer i målgruppen din, som kanskje ikke har hørt om deg før.

Denne formen oppfordrer folk til å se kolleksjonen din, produktene dine eller annet, uten å føle seg presset til å kjøpe.

I eksemplet under med Mos Mosh, har de benyttet denne funksjonen. De gir den som kikker mulighet og frihet til å utforske kolleksjonen sin, og presser ikke den besøkende til å kjøpe noe med en gang.

En «handle nå»-CTA kan være relevant dersom du f.eks henvender deg til en kald målgruppe. Her er målet å bygge bevissthet om merket ditt og rette oppmerksomhet mot produktene eller tjenestene dine.

Les mer-CTA

En «les mer»-CTA er en oppfordring til å la den besøkende lese mer om produktet ditt, tjenestene dine, nyheter eller et annet gitt emne, før de handler. Det er en god mulighet til å gi de besøkende mer informasjon, før de tar en avgjørelse om enten å foreta en handling, eller å kjøpe.

Under er et eksempel fra bedriften Pure Power. De har nettopp lansert en ny produktserie, og ønsker at de besøkende skal lese mer om de nye produktene.

Pure Power oppfordrer altså ikke de besøkende til å legge noe i kurven med det første, men gir dem muligheten til å lære om produktene først, for deretter å kjøpe.

Prøv gratis-CTA

Denne CTAen oppfordrer de besøkende til å prøve produktet ditt eller tjenesten din, uten kostander i en periode. Det er altså en god måte å få folk til å engasjere seg i bedriften og merket ditt, og samtidig bygge tillit til produktene dine før de tar avgjørelsen om å kjøpe.

I eksempelet over har vi med Pairy altså gitt den besøkende muligheten til å teste produktet vårt i 30 dager, der de gis anledning til å teste produktet på egenhånd før de tar stilling til om de vil abonnere på det hver måned.

Mange potensielle kunder ønsker ikke å ta steget og kjøpe produktet ditt eller melde seg på tjenesten din, uten å ha hatt sjansen til å prøve det ut først. Derfor kan en «Prøv nå»-CTA være et godt virkemiddel for å skape tillit og verdi til det du selger. Hvis produktet eller tjenesten din er verdifull og lever opp til det det lover, vil det mest sannsynlig også føre til økt tillit og flere konverteringer.

En annen viktig ting ved bruk av en «Prøv nå»-CTA er at kundene under prøveperioden kan gi feedback på produktet eller tjenesten, som du deretter kan bruke til å forbedre og optimere produktet eller tjenesten.

Primære og sekundære CTAer

Overordnet kan man dele inn CTAer som primære eller sekundære. Den primære CTAen er den viktigste, fordi det er den handlingen man ønsker at de besøkende skal gjennomføre. En primær CTA kan f.eks. være som eksemplene over: Kjøp nå, les mer eller handle nå.

Den sekundære CTAen er derimot litt mindre fremtredende, men ikke mindre viktig av den grunn. Denne CTAen oppfordrer de besøkende til å gjennomføre en mindre viktig handling. F.eks kan en sekundær CTA være en knapp som oppfordrer de besøkende til å lese produktanmeldelser eller se en produktvideo. Sekundære CTAer er viktige, fordi de kan bidra til å forbedre brukeropplevelsen og øke konverteringsraten ved å gi de besøkende muligheten til å utføre andre handlinger som de kanskje er mer tilbøyelige til å foreta, fremfor den primære CTAen.

Hvor mange CTAer bør du inkludere?

Hvor mange CTAer du bør inkludere avhenger av formålet med innholdet og lengden på det. Som hovedregel bør du tenke å bare bruke én på hver side eller innlegg. Samtidig kan det være en god idé å bruke flere CTAer til lengere innhold. På denne måten skaper du flere muligheter for leseren, og gir dem dermed sjansen til å engasjere seg. Det er viktig at man ikke overdriver og bruker for mange CTAer: Hvis det er flere budskap og CTAer risikerer du at det virker forstyrrende, og at mottakeren opplever det som overveldende, hvorpå resultatet er at hen ikke følger oppfordringene i CTAene.

Slik skriver du en god CTA

Det å skrive en god CTA innebærer først og fremst å gjøre det tydelig hva du ønsker at leseren din skal gjøre, og samtidig gjøre det på en måte som inspirerer dem til å handle. Det i seg selv er jo enklere sagt enn gjort, men frykt ikke. I det følgende gir vi våre tips til hvordan du skriver bedre og mer effektive Call-to-Actions.

Marketing Funnel-modellen

En god måte å komme i gang med å skrive en god CTA, er ved å ta i bruk Marketing Funnel-modellen, også kjent som traktmodellen. Modellen består av tre faser, der hver fase representerer hvor kunden befinner seg på kjøpsreisen.

Derfor kan det være essensielt å tilpasse CTAen ut ifra hvor de besøkende er på nettopp denne reisen. For å gjøre det, er det først og fremst viktig å vite hva de tre fasene står for, hvilket vi derfor vil utdype under.

De tre fasene er:

 • ToFu: Top of the funnel
 • MoFu: Middle of the funnel
 • BoFu: Bottom of the funnel

Top of the Funnel er det øverste laget i Marketing Funnel-modellen, og det er her kunden oppdager eller blir oppmerksom på produktet eller merket ditt. Målet i denne fasen er å tiltrekke potensielle kunder og øke bevisstheten om produktet eller merket ditt.

Middle of the Funnel er det midterste laget, og her er potensielle kunder mer involverte og interesserte i produktet og merket ditt. I denne fasen er målet i stedet å bygge tillit og etablere en relasjon mellom merket eller produktet ditt og den potensielle kunden. Det kan for eksempel gjøres ved å tilby en gratis prøveperiode, som beskrevet lenger opp.

Modellens siste lag er Bottom of the Funnel. Her er de potensielle kundene klare til å ta beslutningen om de vil kjøpe produktet eller tjenesten din eller ikke. Målet i denne fasen er å overbevise kunden om å velge produktet eller merket ditt. 

I forhold til valg av CTA kan det være aktuelt å tilby en spesiell rabatt, gi en personlig rabattkode, tilby gratis frakt eller lignende.

Det kan altså være en god idé å sette seg inn i modellens grunnprinsipper og forstå de tre fasene, for å på den måten skreddersy CTAene ut ifra hvor kundene er på kjøpsreisen.

Kort og konsist

På hjemmesiden, nettbutikken eller annet har du veldig kort tid til å fange den besøkendes oppmerksomhet. Derfor må du komme til saken raskt. Ikke trekk tekstene dine i langdrag. Vær spesifikk i henvendelsen din, og fortell kunden hva de får, hva du tilbyr, eller hva du ønsker å selge. 

En måte å implementere dette på er ved å benytte seg av handlingsord, eller verb om man vil. Handlingsordene er en viktig del av setningen, fordi de bidrar til å angi hva emnet gjør eller er. Eksempler på CTAer med handlingsord kan for eksempel være «Kjøp nå», «Meld deg opp her», eller «Prøv nå». CTAer med handlingsord preges altså av å være handlingsorienterte.

Du kan også prøve å benytte adjektiver i CTAene dine. Med dette virkemiddelet blir de mer tiltrekkende og overbevisende. De kan brukes til å beskrive fordelene ved å klikke på CTAen. Eksempler på CTAer som inneholder adjektiv kan f.eks være «Opprett en konto og få tilgang på eksklusive funksjoner» eller «Kjøp nå og få en kjempegod rabatt». Når man bruker CTAer med adjektiv, legger man større vekt på å skape en følelse av verdi og fordeler hos den besøkende.

Uansett hva man velger å gjøre, er det fremdeles veldig viktig å huske at CTAen fortsatt må være kort og konsis, slik at den oppfattes og forstås raskt av den besøkende.

Gi noe, få noe

En annen måte å få potensielle kunder til å interagere med bedriften din på, er å gi dem noe, for at du dernest kan få tilbake. Det må være enkelt for dem å komme i kontakt med bedriften din, og folk er mer tilbøyelige til å klikke på en knapp, hvis det ikke koster dem noe eller får dem til å gjøre noe. Derfor kan du med fordel vurdere å tilby de besøkende rabatt, gratis registrering, fri frakt eller annet, eller å la dem for eksempel melde seg på nyhetsbrevet ditt.

Et godt eksempel på ovenstående er Markbergs’ tilbud om 10% rabatt ved å melde seg på nyhetsbrevet deres. Til gjengjeld mottar de data som fornavn, etternavn og e-postadresse.

Tilbudet er altså risikofritt for kunden, og de behøver ikke forplikte seg til noe. De må bare oppgi e-postadressen sin for deretter å motta rabatten, hvilket forhåpentligvis også leder dem til å kjøpe et produkt.

Bruk utløp eller hastverk som virkemiddel

Vi fortsetter litt i samme gate, ettersom denne strategien lener seg litt på dem over. Du kan nemlig med fordel gjøre bruk av CTAer med en form for hast eller utløp.

Når de besøkende føler at mulighetene er begrensede, er de mer tilbøyelige til å kjøpe produktet ditt, fordi det utløser en følelse av å gå glipp av noe dersom man ikke slår til. Som besøkende vet man jo ikke om tilbudet kommer igjen.

Det kan være mange måter å bruke et tidsbegrenset utløp eller en form for hast på. Det kan for eksempel være å skrive at det bare er én igjen på lager, at rabattkoden kun gjelder i 24 timer, at man må handle i løpet av to timer og få gratis frakt eller lignende. 

Se f.eks Zalando under. Her har de valgt å gi shoppere muligheten til å spare 15% på ekstra nedsatte varer i en tidsbegrenset periode.

A/B tests – hvilke CTAer yter best?

Akkurat som det er viktig å skrive gode og fengende tekster til CTAene dine, er det like viktig å teste om de yter godt. Skriv forskjellige tekster og lag en A/B-tekst for å finne ut hva kundene dine klikker seg mest inn på. Det kan både være tekst, farger, bilder osv. som tiltrekker dem. Du kan i prinsippet lage en A/B-test med alle virkemidlene, men pass på å ikke endre for mye samtidig, og begynn med å finne ut hva som fungerer. Deretter kan du alltids justere dem etter behov, og stille og rolig finne ut hva som fungerer best for din målgruppe og ditt innhold. 

Bruk enkle ‘knapper’ 

Det går ikke lang tid før de besøkende har gjort seg opp en formening om nettstedet ditt, annonsene dine, nyhetsbrevene dine etc. Derfor er det viktig at du sikter på å gjøre CTAene enkle, men iøynefallende. En måte å gjøre dette på er å bruke såkalte «knapper» til å lede den besøkendes oppmerksomhet mot den handlingen du ønsker at de skal foreta seg.

Størrelsen på CTAene dine betyr noe

Det sier seg kanskje selv, men jo større et element er, dess synligere blir det. Det primære målet med å lage en CTA er jo å tiltrekke brukernes oppmerksomhet, og derfor kan det være en viktig faktor å også tenke på størrelsen på CTAen.

Store knapper har store sjanser for å legges merke til og klikkes på, men pass på så det ikke tar helt overhånd.

Størrelsen på CTAene dine er viktige, fordi det påvirker hvor godt de besøkende ser og interagerer med knappen. Hvis knappen er for liten, kan det være vanskelig for den besøkende å se den, og dermed kan de gå glipp av muligheten til å foreta den ønskede handlingen. Hvis knappen er for stor, kan det virke overveldende og distrahere den besøkende fra å gå til handling.

Med andre ord er det viktig å ta høyde for hvilken handling du ønsker å oppnå med CTAene dine. Hvis du f.eks. ønsker at de besøkende skal melde seg på nyhetsbrevet ditt, må knappen være stor nok til å fange oppmerksomheten deres. Dermed kan man si at en overbevisende Call-to-Action-knapp er stor nok til å bli funnet, men ikke så stor at den visuelle sammensetningen ødelegges.

Tenk over fargevalg

Akkurat som med størrelser, kan farger være med på å øke synligheten til CTAene dine. Visuelle omgivelser påvirker humøret og adferden vår, selv om vi ikke alltid er bevisste på det. Når vi ser farger, sender øynene våre signaler til hjernen som frigir hormoner som påvirker nettopp humøret og følelsene våre.

Farger spiller dessuten en viktig rolle i CTAene dine, fordi de kan påvirke den besøkendes oppfattelse og handlinger på hjemmesiden. Ulike farger kan utløse forskjellige følelser og reaksjoner hos den besøkende, og derfor er det viktig å velge farger som passer til formålet med CTAen og målgruppen.

Det er flere forskjellige eksempler på hvordan farger kan bidra til hva man ønsker at de besøkende skal foreta seg. F.eks kan fargen [rød] implisere «stopp» eller «fare», og derfor brukes denne fargen ofte til CTAer som krever en øyeblikkelig handling, som f.eks. «Kjøp nå». På tilsvarende vis kan en farge som grønn bety «bra» eller «godkjent». Denne fargen brukes derfor som regel til CTAer som oppfordrer den besøkende til å gjennomføre en handling som «meld deg på nyhetsbrevet vårt».

Under er en kort beskrivelse av noen utvalgte farger og hva de signaliserer:

 • Oransje: Vennlig, varm og energisk
 • Gul: Glede, optimisme og varme.
 • Blå: Tillit, sikkerhet og stabilitet.
 • Lilla: Luksuriøs, kreativ og fornuftig.
 • Svart: Pålitelig, sofistikert og erfaren.
 • Hvit: Enkel, rolig og fredfylt.

Farger kan altså være med på å påvirke den besøkende i den retningen du ønsker. Derfor kan det være en god idé å forstå fargenes symbolikk, og bruke disse gjennomtenkt i CTAene dine.

Plassering er viktig

Det er ikke helt irrelevant hvor CTAene er plassert. Det kan være lurt å tenke over hvor du vil plassere dem, avhengig av hva du ønsker at de besøkende skal se og oppfordres til.

I noen tilfeller kan det være givende å plassere dem øverst på hjemmesiden, mens det i andre tilfeller er mer hensiktsmessig å bruke margene. Også her kan det være lurt å teste hva som gir best resultater.

Bruk pop-up-CTAer

I en litt annen gate finner man pop-up-CTAer. Det finnes en rekke forskjellige, alt etter hva du ønsker at den skal kunne. Det kan for eksempel hende at du vil at en pop-up-CTA først skal dukke opp når den besøkende er på vei ut av hjemmesiden din, forlater kurven eller når hen kikker på hjemmesiden din.

Det er viktig å ta med i beregningen når man benytter pop-up-CTAer at noen besøkende kan synes at disse er irriterende. Samtidig kan det være effektivt overfor andre. Derfor er det viktig å finne den rette balansen mellom å bruke dem til å øke konverteringen, samtidig som man unngår å forstyrre brukeropplevelsen for mye.

Nå er du godt skodd!

Fordelene ved å skrive en god Call-to-Action er altså mange, og den kanskje viktigste av dem alle er at du øker salget og konverteringene. For å oppsummere viktigheten av Call-to-Actions, er det altså essensielt at du forsøker å skape en følelse av handling, travelhet og verdi i dem. 

Ha en god fornøyelse med å lage gode og effektive CTAer som konverterer!

Hjelp
Resultater
Kontakt oss

  Dit navn (valgfrit)

  Din E-mail

  Din besked

  Vedhæft fil

  Takk for din henvendelse.
  Meldingen er nå sendt.
  Vi hjelper deg så snart som mulig