Trenger du affiliate-partnere på nettbutikken din?

Trenger du affiliate-partnere på nettbutikken din?

Affiliate marketing kan være en fantastisk måte å få salget i nettbutikken din til å vokse på. Det kan gi deg en markedsføringskanal der du betaler noe, dersom du vinner salg på det. Det kan høres ut som en no-brainer, men det finnes tilfeller der det ikke lønner seg å kaste seg ut i det. Under har vi gitt en kort innføring i hva affiliate marketing dreier seg om, og hvilke fordeler som følger av å bruke det til nettbutikken din.

Hva er affiliate marketing?

Affiliate marketing går ut på at du får andre hjemmesider til å skrive om produktet ditt og selge det for deg. Typisk foregår det gjennom en affiliate-plattform/-portal, som binder nettbutikker sammen med affiliate-sider. La oss anta at du selger sko i nettbutikken din og skriver deg opp på en affiliate-plattform. Da vil alle affiliate-sidene som er knyttet til plattformen kunne se at det har kommet en ny nettbutikk på plattformen, som selger sko. Deretter kan de nettsidene det er relevant for, begynne å lenke til din nettbutikk til de produktene der det gir mening. Det foregår i praksis slik at affiliate-partnerne får en unik lenke til bruk i nettbutikken din. Hvis en kunde handler etter å ha brukt en slik lenke, tilskrives salget affiliate-partneren og du må betale en provisjon for salget.

Det kan godt hende at nettsiden skriver en ny artikkel om skoene dine der de lenker til produktene dine. I teorien får du derfor en lang rekke nettsider som selger for deg.

Hvordan kommer jeg i gang med å selge via affiliates?

I Danmark finnes det en rekke portaler som lever av å knytte nettbutikker sammen med affiliate marketers. Et godt sted å starte er derfor å skrive deg opp hos disse. Du bes typisk om å fylle ut en rekke opplysninger, beskrive nettbutikken din og produktene dine, samt laste opp relevant bildemateriale sånn som logo mm.. Du må også oppgi hva du betaler i provisjon pr. salg, samt hvor lang tid cookie-perioden skal være.

Blant de største plattformene å begynne med i Danmark er Salestring og Partner Ads.

Hvor lang bør cookie-perioden være?

Cookie-perioden er den perioden som går fra kunden har klikket på en lenke hos partneren, og frem til salget ikke lenger skal tilskrives dem. La oss si at du har valgt en cookie-periode på 5 dager. Hvis sluttkunden på dag én klikker på lenken og på dag 5 kjøper noe, tilskrives salget den affiliate-partneren de har klikket seg inn fra. Hvis sluttkunden ender med å kjøpe noe den sjette dagen, vil ikke salget lenger tilskrives partneren, og du trenger ikke å betale provisjonen. Det kan være nærliggende å tenke at du bare trenger å sette en så kort cookie-periode som mulig, men det fungerer også som et salgsargument overfor affiliate-partneren, at cookie-perioden er lenger. Derfor er det noe du kan prøve deg litt frem med og se hvor mange søknader du får fra affiliate-partnere.

Hva bør jeg betale i provisjon for affiliate-salg?

Dette er også et spørsmål som bør vurderes grundig. Jo høyere provisjon, dess mer penger må du betale, men samtidig vil du antagelig også få flere søknader fra potensielle affiliate-partnere. Derfor bør du regne på hvor mye du har råd til å betale for en ordre, uten at du taper penger på den. Hvis du for eksempel har en dekningsgrad per ordre på 10%, trenger du ikke betale 15% i provisjon, for da vil du tape penger hver gang du selger via affiliate-partnere. Det er kun hvis du vet at du tjener mer på kundene dine over tid og selger til dem flere ganger at det kan være en holdbar strategi.

Juster kontinuerlig

Når du først er i gang er det viktig at du behandler affiliate marketingen din som en strategi på linje med betalt annonsering og SEO. Det vil si at du kontinuerlig må legge tid og krefter i at kanalen kjører som den skal. Det kan du gjøre ved å holde øye med de partnerne du har og fortløpende gi dem mer og bedre materiale å jobbe med. Du må se på det som et samarbeid: Jo bedre arbeidsforhold du gir dem, dess bedre kan de selge for deg. Det er også viktig at du følger med på om du har fått partnere som ikke overholder de retningslinjene du har satt opp. Dersom dette forekommer, må du stoppe samarbeidet med dem.

Når bør jeg begynne med affiliate marketing?

Hva som er rett tidspunkt å sette i gang salg via affiliates på, er et vanskelig spørsmål å svare på. Typisk vil du raskere hente salg via betalte annonser eller lignende. Hvis du allerede har en bra ting på gang her eller du bevisst har unngått betalte annonser, kan det hende det gir mening å se på muligheten for affiliate-salg som din neste kanal. Uansett er det viktig å sørge for å legge inn den innsatsen som kreves for at det skal kunne bli en suksess.

Finnes det ulemper ved affiliate marketing?

Selv om affiliate marketing kan være en veldig god salgskanal for nettbutikken din, er det fremdeles noen ting å ta høyde for. Mange affiliate-sider bruker SEO som sin primære måte å skaffe besøkende og finne kunder til det de reklamerer for. Det kan derfor innebære at de konkurrerer om den samme trafikken som deg på Google. I noen tilfeller vil det derfor også innebære at du ender opp med å betale provisjon for et salg du kanskje hadde fått uansett. Man kan selvfølgelig aldri være sikker, men i teorien er det en mulighet.

Kan jeg bruke affiliate marketing uten en plattform?

Du kan velge å gå utenom de tradisjonelle plattformene, til fordel for å tilby et affiliate-program direkte fra egen nettbutikk. Det gir typisk ikke mening, med mindre du har veldig spesifikke holdninger til hvordan hele affiliate-programmet ditt skal brandes overfor potensielle partnere. Dessuten er det en mye dyrere investering i forkant enn å bruke en av de etablerte plattformene. Derfor anbefales det bare å gå denne veien hvis nettbutikken din har en viss størrelse og du er klar til å investere en god del penger og tid i det.

Hjelp
Resultater
Kontakt oss

  Dit navn (valgfrit)

  Din E-mail

  Din besked

  Vedhæft fil

  Takk for din henvendelse.
  Meldingen er nå sendt.
  Vi hjelper deg så snart som mulig