Fiken: Registrering av betaling på fakturaer

Hvis du bruker flere betalingstyper i nettbutikken din, kan det være en fordel for deg å få bokført disse hver for seg, slik at du bedre kan avstemme dem når utbetalingene kommer til bankkontoen din. Dette lar seg gjøre i Pairy-integrasjonen vår.

Betaler dine kunder med kredittkort eller annen forhåndsbetaling i nettbutikken, er det ofte fordelaktig å registrere en betaling på den opprettede fakturaen, siden det regnskapsmessig ikke er mellomværende mellom deg og kunden, men i stedet mellom deg og en betaling forsørger. Fakturaen kan derfor lukkes (registreres som betalt).

Vårt system kan automatisk registrere betaling av fakturaer i Fiken. Vi kan enten konsekvent registrere betalinger på alle fakturaer opprettet av Pairy, eller vi kan sette systemet til å registrere betaling på utvalgte fakturaer basert på betalingsmåten som brukes i nettbutikken. Dette er typisk aktuelt dersom det tilbys flere ulike betalingsmåter i nettbutikken (Stripe, Paypal, Klarna, Vipps etc.), da «fordringer» kanaliseres ut til en konto for den enkelte betalingsleverandør.

Hvis dere for eksempel både tilbyr betaling via Vipps, via Klarna og via Paypal, opprettes en bankkonto for hver av dem (Foretak -> Bankkontoer)

Les mer hos Fiken her (under del 1): https://hjelp.fiken.no/hvordan-registrere-overforinger-fra-betalingstjenester-klarna-nets-vipps-osv

Gjennom ovennevnte prosedyre oppstår tidligere nevnte «fordringer» hos de enkelte betalingstjeneste. Dette utlignes senere når utbetalingen kommer fra betalingsleverandøren. Vær oppmerksom på at det her bør tas hensyn til gebyrer, som i noen tilfeller betalingsleverandøren trekker fra betalingen (der andre fakturerer det separat).

Vi tilbyr ikke tilkobling til eksterne betalingstjenester som Stripe, Paypal, Klarna, Vipps etc., og utbetalinger fra disse må derfor avstemmes på egen hånd når de kommer på banken. Fiken tilbyr en enkel tilnærmingsmåte til dette, og det er lett å gå til!
Les mer hos Fiken i følgende guide til håndtering af dette (under del 2): https://hjelp.fiken.no/hvordan-registrere-overforinger-fra-betalingstjenester-klarna-nets-vipps-osv

* Rådfør deg alltid med regnskapsføreren din slik at de er tydelige på fremgangsmåten og hvilke regnskaper som brukes. Til slutt vil det mest sannsynlig være dem som må avstemme en eventuell mellomkonto. Med fordel kan lenken til denne siden sendes direkte til bokholderen

Hjelp
Resultater
Kontakt oss

  Dit navn (valgfrit)

  Din E-mail

  Din besked

  Vedhæft fil

  Takk for din henvendelse.
  Meldingen er nå sendt.
  Vi hjelper deg så snart som mulig