Shopify: Basic abonnement og manglende kundedata

Dessverre har Shopify en begrensning på tilgang til kundedata på deres Basic-abonnement som gjør at vi – og andre eksterne apper – ikke har tilgang til det som kalles PII-data (Personlig Identifiserbar Informasjon).
Det betyr at vi ikke kan lese ut kundedata.

Den opplagte løsningen er å oppgradere Shopify-abonnementet fra Basic til Advanced, men vi forstår at det kan være en vesentlig økning i kostnaden til Shopify.

Av denne grunn tilbyr vi en mulig annen løsning: «anonymisering av ordredata». Dette betyr at vi ved innlasting av ordrer anonymiserer data ved å angi statiske kundedata, hvorved de korrekte kundedata slett ikke benyttes.
Det betyr helt praktisk at alle ordrer vil bli angitt med den samme kunden i faktura og leveringsadresse. Alle ordrer vil derfor bli overført til den samme kunden i ditt regnskapsprogram.

Merk at det på hver faktura ofte vil være tydelig angitt hvilken nettordre det er snakk om. Derfor vil du fortsatt være i stand til å identifisere hvilken nettordre en gitt faktura i regnskapsprogrammet dreier seg om.

Hvis det ikke er ønskelig med anonymisering av kundedata og det ikke er hensiktsmessig å bokføre alle salg på én kunde, er den eneste muligheten dessverre en oppgradering av ditt Shopify-abonnement.

Merk at vi har ingen forbindelse til Shopify. Vi får verken mer eller mindre ut av at du oppgraderer ditt abonnement. Det handler utelukkende om tekniske begrensninger ved valget av Shopify Basic-abonnement.

For å aktivere anonymisering av kundedata, vennligst ta kontakt med support@pairy.no

Hjelp
Resultater
Kontakt oss

  Dit navn (valgfrit)

  Din E-mail

  Din besked

  Vedhæft fil

  Takk for din henvendelse.
  Meldingen er nå sendt.
  Vi hjelper deg så snart som mulig